רצ' הנעה שטוחות המיועדות לעבודה מאומצת במהירויות גבוהות ומאפשרות עבודה עם גלילים בקוטר קטן.
הרצועה משלבת יתרונות של רצועה שטוחה ורצועת V, רצועה אחת רחבה עם שטח מגע גדול וכח אחיזה של מס' רצועות V, מביאים לרמת טרנספורמציה אופטימלית וגמישות המתאימה לעבודה עם גלילים קטנים.
כמו כן מבנה החגורה מאפשר לה לעמוד בזעוזעים או שינויים פתאומיים ולהמשיך בעבודה תקינה ואמינה.
הרצועות מסופקות בחתכים: H J L