top of page

למה פישר ?

  1. מומחים ברצועות הנעה וסרטי מסוע מזה 30 שנה

  2. הרצועות והסרטים של פישר מותאמים באופן ספציפי לכל מערך ייצור או אריזה

  3. פישר מאפיין יחד אתכם את הפתרון הנכון לצרכים המיוחדים שלכם

ענפי תעשייה שונים

Bold Title

Bold Title

פתרונות מתקדמים

SD conveyor belt

S/DRIVE

מסוע סיבובי / זויתי

Curve Belt

מסוע פוליאוריתן ציפוי כפול

SECUREV

bottom of page