top of page

אפשרויות חיבור לסרטי מסוע

מחברים מכניים

חיבורים מכניים לסגירת סרטי מסוע נפוצים מאוד בכל תחומי התעשייה.

  • הרכבה מהירה במיוחד של הסרט על המכונה ללא צורך בציוד מיוחד

  • מאפשר פירוק של הסרט מהמכונה לטובת טיפול או ניקיון

  • מאפשר הרכבה עצמית ללא תלות באף גורם מקצועי אחר

  • ניתן לתיקון או החלפה עם קיצור מזערי של מידת האורך של המסוע

  • לרוב, זול יותר מאשר הלחמה באתר הלקוח

 

סוגי מחברים עיקריים:

1. Easy Clip

2. Wire Hooks

3. Flat

4. Plastic Spiral

flat conveyor belt fastener
wire hook conveyor belt fastener
מחבר פלסטיק ספירלי לסרט מסוע
מחבר easy clip לסרט מסוע

Easy Clip

Plastic Spiral

Wire Hooks

Flat

שיטות הלחמה

אנו מציעים 3 שיטות להלחמת מסועים:

1. Fingers - חיבור אצבעות, מתאים לעבודה עם גלילים בעלי קוטר קטן ולסביבה שאינה אגרסיבית

2. Overlap - חיבור חפיפה, מתאים לעבודה עם גלילים בעלי קוטר גדול ולסביבה אגרסיבית

3. Finger Overlap - אצבעות חופפות, אפשרות הלחמה מאוד מומלצת אשר משלבת את 2 השיטות: Fingers ו- Overlap

overlap splice for conveyor belt

Overlap

finger overlap splice for conveyor belt

Finger Overlap

finger splice for conveyor belt

Fingers

bottom of page