top of page

סרטי מסוע רשת פוליאסטר

סרטי מסוע מרשת פוליאסטר המכונים גם Gauze belts הינם מסועי רשת בעלי קצוות מחוזקים.

סרטים מסוג זה מורכבים בעיקר בתהליכי ייצור בהם נדרש ניקוז של נוזלים, הם נפוצים מאוד בתחום המזון ועבור פירות וירקות בפרט.

כמו כל סרטי המסוע, ניתן להתאים את מידות הרשת לפי דרישה ולהוסיף גם תוספות לסרטי מסוע ואפשרויות חיבור שונות.

bottom of page