top of page
מחברים מכניים לסרטי מסוע

מחברים מכניים לסרטי מסוע

חיבורים מכניים לסגירת סרטי מסוע נפוצים מאוד בכל תחומי התעשייה.

 

1. הרכבה מהירה במיוחד של הסרט על המכונה ללא צורך בציוד מיוחד

2. מאפשר פירוק של הסרט מהמכונה לטובת טיפול או ניקיון

3. מאפשר הרכבה עצמית ללא תלות באף גורם מקצועי אחר

4. ניתן לתיקון או החלפה עם קיצור מזערי של מידת האורך של המסוע

5. זול יותר מאשר הלחמה באתר הלקוח

 

סוגי מחברים עיקריים:

1. Staple

2. wire hooks

3. Lacing

4. Plastic

bottom of page