top of page
סרטי מסוע לעיבוד בצק

סרטי מסוע לעיבוד בצק

בבתי המאפה השונים נעשה שימוש רחב בסרטי מסוע, וזאת מהסיבה שבאמצעות שימוש בסרט המתאים ניתן להשפיע על תהליך עיבוד הבצק לקבלת מוצר מדויק. כיוון שבתי המאפה הם לקוח עיקרי של סרטי מסוע, יצרני הסרטים פיתחו מגוון חומרים המתאימים ספציפית לתעשייה זו. כמו למשל: פוליאוריתן, לבד, כותנה, סרטים מחוספסים, סרטים חלקים עם גימור מבריק או מט וגם סרטים דקים במיוחד המתאימים לעבודה עם "קצה סכין" (knife edge). 

אתם מוזמנים לפנות אלינו בכל דרישה לסרטים מסוג זה ואפילו יכולים לבקש שאחד הסוכנים שלנו יגיע אליכם להתאמת המוצר המתאים.

 

bottom of page